Op zaterdag 10 februari staat Stompwijk weer in het teken van het carnaval. U kunt weer meedoen aan de optocht.
Aan deze deelname zijn een aantal regels verbonden. Dit reglement krijgt u ook toegestuurd als u uw kar heeft ingeschreven. Wij gaan ervan uit dat jullie dit reglement goed doorlezen en handhaven. Hieronder vindt u dit reglement.
Het thema van dit jaar is "Til er niet te zwaar aan" Er zijn verschillende prijzen te winnen. De 100% onpartijdige jury gaat de karren beoordelen. Er zijn verschillende prijzen en natuurlijk ook de hoofdprijs, de Dorstig Hert wisselbokaal, die gaat naar de kar die, volgens de jury, het thema het beste uitdraagt.
Jullie groep heeft zich opgegeven om mee te doen aan de optocht. Aan deze deelname zijn een aantal regels verbonden die hieronder worden beschreven;

1) Zonder startnummer is deelname niet mogelijk. Aanmelden via website www.degaanders.nl, hierna wordt een startnummer toegekend.
2) Deelname is geheel voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor eventuele veroorzaakte schade en letsel. Deelnemende voertuigen dienen verzekerd te zijn, conform de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Zie ook deze link
3) Alcoholgebruik is NIET toegestaan tijdens de optocht en op de wagen.
4) Het is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om van – of op een rijdende kar te klimmen. Alleen als het voertuig voor langere tijd volledig stilstaat is dit toegestaan.
5) Beledigende teksten in woord of geschrift zijn verboden, zo ook obscene uitingen en gebaren.
6) Rommel op het parcours achterlaten is verboden.
7) Er mag geen reclame gevoerd worden.
8) Er mag alleen met afbreekbare confetti gestrooid worden.
9) Deelnemers mogen geen (huis)dier(en) laten meedoen.
10) C.V. De Gaanders heeft de bevoegdheid deelnemers uit te sluiten van deelname.
11) Aanwijzingen van C.V. De Gaanders Optochtcommissie/ bestuur moeten worden opgevolgd.
12) Het parcours mag tijdens de optocht niet verlaten worden.
13) Per deelname zijn er 2 vooraf aangemelde verantwoordelijke aanspreekpersonen. Onder aan het formulier moeten deze worden genoteerd.
14) Glaswerk is niet toegestaan.
15) De kwaliteiten en eisen, die de wetgeving aan bestuurders stelt, zijn van toepassing.
16) Inzending moet in het teken staan van het carnavalsmotto. "Stripverhalen uit Gaandrië"
17) Het voertuig met eventuele oplegger/kar moet goed kunnen rijden en veilig zijn voor deelnemers en publiek.
18) De bestuurder van het voertuig houdt zich aan de geldende verkeersregels en rijdt de gehele optocht stapvoets.
19) Vrachtwagens en tractoren zijn verplicht minimaal twee personen vóór het voertuig te laten lopen en twee personen tussen het trekkend voertuig en het getrokken voertuig in reflecterende veiligheidshesjes. De chauffeur van het voertuig volgt de aanwijzingen op die de personen voor het voertuig doorgeven in het kader van veiligheid.
20) Kwetsende of discriminerende teksten/spreekkoren/afbeeldingen zijn niet toegestaan.
21) Aanwezige aggregaat moet veilig geïnstalleerd zijn, een brandblusser aan boord is verplicht bij aanwezigheid van een aggregaat.
22) Bij overtreding van één van bovenstaande punten heeft C.V. De Gaanders het recht personen en/of voertuigen uit te sluiten van deelname aan de optocht.

De gemeente Leidschendam heeft aangegeven streng toe te zien op het naleven van bovenstaande regels. Wij gaan ervan uit dat iedere deelnemer op de hoogte is van bovengenoemde regels en zijn/haar verantwoording neemt en bijdraagt aan een sfeervolle en gezellige optocht!

 

Let op!!!!   Rijden in een carnavalsoptocht? Check je verzekering

 

 

Inschrijven optocht

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

TOP