privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van C. V. de Gaanders gevestigd te Stompwijk. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail via info@degaanders.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen

privacytabel

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U heeft het recht C.V. de Gaanders te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij C.V. de Gaanders op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Beveiliging persoonsgegevens C.V. de Gaanders treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Minderjarigen Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Foto's

Op alle evenementen die georganiseerd worden C.V. de Gaanders worden foto's gemaakt. Deze foto's worden geplaatst op de website van C.V. de Gaanders.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van C. V. de Gaanders. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. C.V. de Gaanders raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

C.V. de Gaanders past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website wordt steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring opgenomen. C.V. de Gaanders raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen doet C. V. de Gaanders er alles aan u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of C. V. de Gaanders wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen via info@degaanders.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 
TOP